Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale della Campania (Taliansko) 25. júna 2019 – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(vec C-496/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria regionale della Campania

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa v prvom stupni a odvolateľka: Antonio Capaldo SpA

Odporca: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Prejudiciálna otázka

Bráni fyzická prehliadka tovaru vykonaná pri jeho dovoze začatiu konania vo veci preskúmania colného výmeru podľa článku 78 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/19921 , ktorým sa ustanovil Colný kódex spoločenstva?

____________

1 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).