Language of document :

Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. от Victor Lupu срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 30 април 2019 г. по дело T-558/18 — Lupu/EUIPO – ЕТ „Джили Сой — Джихангир Ибрям“ (Djili DS)

(Дело C-499/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Victor Lupu (представител: P.A. Acsinte, avocat)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), ЕТ „Джили Сой — Джихангир Ибрям“

С определение от 5 септември 2019 г. Съдът (шести състав) приема, че жалбата е недопустима.

____________