Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. června 2019 Victorem Lupu proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 30. dubna 2019 ve věci T-558/18, Lupu v. EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Věc C-499/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Victor Lupu (zástupkyně: P.A. Acsinte, advokátka)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Usnesením ze dne 5. září 2019 Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl o tom, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.

____________