Language of document :

Appel iværksat den 28. juni 2019 af Victor Lupu til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 30. april 2019 i sag T-558/18 – Lupu mod EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Sag C-499/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Victor Lupu (ved advokat P.A. Acsinte)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Domstolen (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 5. september 2019 afvist appellen.

____________