Language of document :

Victor Lupu 28. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 30. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-558/18: Lupu vs. EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibyam (Djili DS)

(kohtuasi C-499/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Victor Lupu (esindaja: advokaat P.A. Acsinte)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Euroopa Kohus (kuues koda) tunnistas 5. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________