Language of document :

Valitus, jonka Victor Lupu on tehnyt 28.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-558/18, Lupu v. EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS), 30.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-499/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Victor Lupu (edustaja: P. A. Acsinte, avocat)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 5.9.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen tutkimatta.

____________