Language of document :

2019 m. birželio 28 d. Victor Lupu pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-558/18, Lupu / EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Byla C-499/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Victor Lupu, atstovaujamas advokato P. A. Acsinte

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.

____________