Language of document :

Appell ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2019 minn Victor Lupu mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-30 ta’ April 2019 fil-Kawża T-558/18: Lupu vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Kawża C-499/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Victor Lupu (rappreżentant: P.A. Acsinte, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

B’digriet tal-5 ta’ Settembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) iddeċidiet li l-appell huwa inammissibbli.

____________