Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 28 juni 2019 door Victor Lupu tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 30 april 2019 in zaak T-558/18, Lupu/EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Zaak C-499/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Victor Lupu (vertegenwoordiger: P.A. Acsinte, avocat)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Bij beschikking van 5 september 2019 heeft het Hof van Justitie (Zesde kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________