Language of document :

Recurs introdus la 28 iunie 2019 de Victor Lupu împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 30 aprilie 2019 în cauza T-558/18, Lupu/EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Cauza C-499/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Victor Lupu (reprezentant: P.A. Acsinte, avocat)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Prin Ordonanța din 5 septembrie 2019, Curtea de Justiție (Camera a șasea) a declarat recursul inadmisibil.

____________