Language of document :

Odvolanie podané 28. júna 2019: Victor Lupu proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 30. apríla 2019 vo veci T-558/18, Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(vec C-499/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Victor Lupu (v zastúpení: P.A. Acsinte, avocat)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Súdny dvor (šiesta komora) uznesením z 5. septembra 2019 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________