Language of document :

Pritožba, ki jo je Victor Lupu vložil 28. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 30. aprila 2019 v zadevi T-558/18, Lupu/EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Zadeva C-499/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Victor Lupu (zastopnik: P.A. Acsinte, avocat)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 5. septembra 2019 odločilo, da pritožba ni dopustna.

____________