Language of document :

Överklagande ingett den 28 juni 2019 av Victor Lupu av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 30 april 2019 i mål T-558/18, Lupu mot EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Mål C-499/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Victor Lupu (ombud: advokat P.A. Acsinte)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Genom beslut av den 5 september 2019 beslutade domstolen (sjätte avdelningen) att överklagandet skulle avvisas.

____________