Language of document :

Жалба, подадена на 16 април 2019 г. от Romuald Kayibanda, Julie Sors срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 27 февруари 2019 г. по дело T-581/18, Kayibanda e Sors/Комисия

(Дело C-317/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Romuald Kayibanda, Julie Sors (представител: A. Bove, avocate)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 3 септември 2019 г. Съдът (шести състав) отхвърли жалбата.

____________