Language of document :

Appel iværksat den 16. april 2019 af ND og OE til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 27. februar 2019 i sag T-581/18, ND og OE mod Kommissionen

(Sag C-317/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: ND og OE (ved advokat A. Bove)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Domstolen (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 3. september 2019 afvist appellen.

____________