Language of document :

ND, OE 16. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 27. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-581/18: ND ja OE versus komisjon

(kohtuasi C-317/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: ND, OE (esindaja: avocate A. Bove)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Kohus (kuues koda) jättis 3. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata.

____________