Language of document :

Valitus, jonka ND ja OE ovat tehneet 16.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-581/18, ND ja OE v. komissio, 27.2.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-317/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: ND ja OE (edustaja: A. Bove, avocate)

Muut osapuolet: Euroopan komissio

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 3.9.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen koska se on osittain selvästi perusteeton ja koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja velvoittanut ND ja OE in vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________