Language of document :

Valitus, jonka Romuald Kayibanda ja Julie Sors ovat tehneet 16.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-581/18, Kayibanda ja Sors v. komissio, 27.2.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-317/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Romuald Kayibanda ja Julie Sors (edustaja: A. Bove, avocate)

Muut osapuolet: Euroopan komissio

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 3.9.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen koska se on osittain selvästi perusteeton ja koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja velvoittanut Romuald Kayibandan ja Julie Sorsin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________