Language of document :

Žalba koju su 16. travnja 2019. podnijeli Romuald Kayibanda, Julie Sors protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 27. veljače 2019. u predmetu T-581/18, Kayibanda i Sors protiv Komisije

(predmet C-317/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: Romuald Kayibanda, Julie Sors (zastupnik: A. Bove, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Rješenjem od 3. rujna 2019., Sud (šesto vijeće) odbio je žalbu.

____________