Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 16. aprīlī Romuald Kayibanda, Julie Sors iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2019. gada 27. februāra rīkojumu lietā T-581/18 Kayibanda un Sors/Komisija

(Lieta C-317/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Romuald Kayibanda, Julie Sors (pārstāve: A. Bove, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Ar 2019. gada 3. septembra rīkojumu Tiesa (sestā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja.

____________