Language of document :

Appell ippreżentat fis-16 ta’ April 2019 minn Romuald Kayibanda, Julie Sors mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis-27 ta’ Frar 2019 fil-Kawża T-581/18, Kayibanda u Sors vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-317/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Romuald Kayibanda, Julie Sors (rappreżentant: A. Bove, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tat-3 ta’ Settembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ċaħdet l-appell.

____________