Language of document :

Pritožba, ki sta jo Romuald Kayibanda in Julie Sors vložila 16. aprila 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 27. februarja 2019 v zadevi T-581/18, Kayibanda in Sors/Komisija

(Zadeva C-317/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnika: Romuald Kayibanda, Julie Sors (zastopnica: A. Bove, avocate)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 3. septembra 2019 pritožbo zavrnilo.

____________