Language of document :

Överklagande ingett den 16 april 2019 av Romuald Kayibanda, Julie Sors av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 27 februari 2019 i mål T-581/18, Kayibanda och Sors mot kommissionen

(Mål C-317/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Romuald Kayibanda, Julie Sors (ombud: A. Bove, avocate)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

EU-domstolen (sjätte avdelningen) har genom beslut av den 3 september 2019 ogillat överklagandet.

____________