Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Audiencia Provincial de Zaragoza (Ισπανία) στις 26 Ιουνίου 2019 – Ibercaja Banco, S.A. κατά SO και TP

(Υπόθεση C-497/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Audiencia Provincial de Zaragoza

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Ibercaja Banco, S.A.

Εφεσίβλητοι: SO και TP

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνάδει προς το ευρωπαϊκό δίκαιο εσωτερική νομοθεσία από την οποία προκύπτει ότι, εάν ορισμένη καταχρηστική ρήτρα διήλθε τον αρχικό αυτεπάγγελτο δικαστικό έλεγχο κατά την έκδοση διαταγής εκτέλεσης, ο έλεγχος αυτός εμποδίζει το ίδιο δικαστήριο να διαπιστώσει αυτεπαγγέλτως μεταγενέστερα την καταχρηστικότητά της, όταν τα σχετικά πραγματικά και νομικά στοιχεία υπήρχαν ήδη εξαρχής, ακόμη και αν στο πλαίσιο του αρχικού αυτού ελέγχου δεν διατυπώθηκε, ούτε στο διατακτικό ούτε στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης, καμία κρίση όσον αφορά το κύρος των συμβατικών ρητρών;

Περαιτέρω, μπορεί ο καθού η εκτέλεση ο οποίος, καίτοι υφίσταντο ήδη τα πραγματικά και νομικά στοιχεία που καθορίζουν την καταχρηστικότητα ρήτρας στη σύμβαση που συνάπτεται με καταναλωτές, δεν προέβαλε την εν λόγω καταχρηστικότητα στο πλαίσιο της ανακοπής που του παρέχει ο νόμος για τον σκοπό αυτό, να ασκήσει, μετά την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής αυτής, νέα ανακοπή, με την οποία προβάλλει καταχρηστικότητα μίας ή περισσότερων άλλων ρητρών, ενώ μπορούσε να προβάλει την καταχρηστικότητά τους εξαρχής στην προβλεπόμενη από τον νόμο τακτική διαδικασία; Επέρχεται, εν τέλει, απώλεια δικαιώματος που εμποδίζει τον καταναλωτή να προβάλει εκ νέου καταχρηστικότητα άλλης ρήτρας στην ίδια διαδικασία εκτέλεσης και ακόμη και σε μεταγενέστερη διαγνωστική διαδικασία;

Τρίτον, σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι συνάδει προς το ευρωπαϊκό δίκαιο το συμπέρασμα ότι ο καθού η εκτέλεση δεν δύναται να ασκήσει δεύτερη ή περαιτέρω ανακοπή για να προβάλει καταχρηστικότητα ρήτρας την οποία μπορούσε να προβάλει προηγουμένως, δεδομένου ότι είχαν ήδη προσδιοριστεί τα αναγκαία νομικά και πραγματικά στοιχεία, μπορεί τούτο να αποτελέσει τη βάση ώστε μέσω αυτού το δικαστήριο, έχοντας ενημερωθεί για την ως άνω καταχρηστικότητα, να ασκήσει τη δυνατότητά του αυτεπάγγελτου ελέγχου;

____________