Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2019. uputila Audiencia Provincial de Zaragoza (Španjolska) – Ibercaja Banco, S.A. protiv SO i TP

(predmet C-497/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Zaragoza

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Ibercaja Banco, S.A.

Druge stranke u žalbenom postupku: SO i TP

Prethodna pitanja

1.    Je li u skladu s pravom Unije nacionalni propis iz kojeg proizlazi da, ako je određena nepoštena ugovorna odredba prošla prvotni sudski nadzor po službenoj dužnosti pri nalaganju ovrhe, taj nadzor sprečava da isti sud tu odredbu kasnije može ocijeniti po službenoj dužnosti ako su već od prvog trenutka postojali činjenični i pravni elementi, iako ni u izreci ni u obrazloženju odluke povodom tog prvotnog nadzora nije sadržano nikakvo stajalište o valjanosti ugovornih odredbi?

2.    Može li ovršenik koji se – iako već postoje činjenični i pravni elementi koji određuju nepoštenost odredbe u potrošačkom ugovoru – ne usprotivi toj odredbi u okviru prigovora koji je u tu svrhu predviđen zakonom, nakon odluke o tom prigovoru, ponovno postaviti incidentalno pitanje radi utvrđivanja nepoštenosti druge ugovorne odredbe ili drugih ugovornih odredbi, ako im se već mogao na početku usprotiviti u redovnom postupku predviđenom zakonom? Naposljetku, nastaje li prekluzivni učinak kojim se potrošača sprečava da ponovno istakne nepoštenost druge ugovorne odredbe u istom postupku ovrhe te u kasnijem deklaratornom postupku?

3.    Ako se bude smatralo da je u skladu s pravom Unije zaključak prema kojem stranka ne može podnijeti drugi ili naknadni prigovor kako bi istaknula nepoštenost ugovorne odredbe kojoj se mogla ranije usprotiviti jer su već utvrđeni nužni činjenični i pravni elementi, može li takav zaključak biti temelj sudu – koji već zna za tu nepoštenost – za to da izvrši svoju ovlast nadzora po službenoj dužnosti?

____________