Language of document :

Жалба, подадена на 8 юли 2019 г. от Jakov Ardalic и др. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 30 април 2019 г. по дело T-523/16 и Т-542/16, Ardalic и др./Съвет

(Дело C-518/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (представители: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент

Искания на жалбоподателите

да се отмени обжалваното решение;

да се отмени решението на жалбоподателите вече да не бъдат предоставяни дни за пътуване и да не им бъдат изплащани годишно пътни разноски, считано от 2014 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Според жалбоподателите в обжалваното решение са допуснати редица грешки при прилагане на правото.

На първо място, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото в точки 65 и 73 от решението, ограничавайки обхвата на съдебния контрол, който трябва да осъществява в „явни“ случаи.

На второ място, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото в точки 68—71, когато постановил, че жалбоподателите не са в положение, сходно с това на служителите, които запазили правото си на дни за пътуване и годишно изплащане на пътни разноски.

На трето място, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато в точки 67 и 78—84 от решението постановил, че спорната правна уредба не нарушава принципа на пропорционалност.

____________