Language of document :

Jakov Ardalici jt 8. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 30. aprilli 2019. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-523/16 ja T-542/16: Ardalic jt versus nõukogu

(kohtuasi C-518/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (esindajad: advokaadid S. Orlandi, T. Martin)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament

Apellantide nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

tühistada otsus mitte anda hagejatele sõiduaega ja mitte hüvitada nende sõidukulusid alates 2014. aastast;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad väidavad, et vaidlustatud kohtuotsuses on mitu õigusnormi rikkumist.

Esiteks rikkus Üldkohus õigusnormi vaidlustatud kohtuotsuse punktides 67 ja 73, piirates tema tehtava kohtuliku kontrolli ulatuse „ilmsete“ juhtumitega.

Teiseks rikkus Üldkohus õigusnormi vaidlustatud kohtuotsuse punktides 68–71, asudes seisukohale, et hagejad ei ole võrreldavas olukorras teenistujatega, kes säilitasid õiguse iga-aastasele sõiduajale ja sõidukulude hüvitamisele.

Kolmandaks rikkus Üldkohus õigusnormi, leides vaidlustatud kohtuotsuse punktides 67 ning 78–84, et vaidlusalune regulatsioon ei riku proportsionaalsuse põhimõtet.

____________