Language of document :

Valitus, jonka Jakov Ardalic ym. ovat tehneet 8.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-523/16 ja T-542/16, Ardalic ym. v. neuvosto, 30.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-518/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (edustajat: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava

Päätös, jonka mukaan valittajille ei enää vuodesta 2014 lähtien myönnetä matkapäiviä eikä vuotuista matkakulukorvausta, on kumottava

Neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vetoavat siihen, että valituksenalaisessa tuomiossa on useita oikeudellisia virheitä.

Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tuomion 65 ja 73 kohdassa rajatessaan suoritettavakseen kuuluvan tuomioistuinvalvonnan vain ”ilmeisiin” tapauksiin.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tuomion 68–71 kohdassa katsoessaan, ettei valittajien tilanne ollut rinnastettavissa niiden toimihenkilöiden tilanteeseen, joilla on edelleen oikeus matkapäiviin ja vuotuiseen matkakulukorvaukseen.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan tuomion 67 ja 78–84 kohdassa, ettei riidanalainen säännöstö ole suhteellisuusperiaatteen vastainen.

____________