Language of document :

Žalba koju su 8. srpnja 2019. podnijeli Jakov Ardalic i dr. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 30. travnja 2019. u spojenim predmetima T-523/16 i T-542/16, Ardalic i dr. protiv Vijeća

(predmet C-518/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (zastupnici: S. Orlandi, T. Martin, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europski parlament

Zahtjev

Ukinuti pobijanu presudu;

Poništiti odluku da se žaliteljima više ne priznaje pravo na vrijeme za putovanje i naknada godišnjih putnih troškova počevši od 2014.;

Naložiti Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji tvrde da je pobijana presuda zahvaćena s više pogrešaka koje se tiču prava.

Kao prvo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava u točkama 65. i 73. presude ograničavajući opseg sudskog nadzora koji on mora provesti na „očite” slučajeve.

Kao drugo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava u točkama 68. do 71. presude utvrdivši da žalitelji nisu bili u situaciji usporedivoj s onom agenata koji su zadržali pravo na vrijeme za putovanje i naknadu svojih godišnjih putnih troškova.

Kao treće, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava utvrdivši u točkama 67. i 78. do 84. presude da sporni propis ne povređuje načelo proporcionalnosti.

____________