Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-523/16. és T-542/16. sz., Ardalic és társai kontra Tanács egyesített ügyekben 2019. április 30-án hozott ítélete ellen Jakov Ardalic és társai által 2019. július 8-án benyújtott fellebbezés

(C-518/19. P sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

A Bíróság semmisítse meg a felperesek részére a 2014. évtől bármilyen utazási idő és útiköltség-térítés megállapítását mellőző határozatot;

A Bíróság a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek arra hivatkoznak, hogy a megtámadott ítéletben a Törvényszék többször is tévesen alkalmazta a jogot.

Először is a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az ítélet 65. és 73. pontjában, mivel korlátozta a „nyilvánvaló” esetekben általa gyakorlandó bírósági felülvizsgálat hatályát.

Másodszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az ítélet 68–71. pontjában, mivel úgy vélte, hogy a felperesek helyzete nem összehasonlítható azon alkalmazottakéval, akiknek fennmaradt az éves utazási időre és útiköltség-térítésre való jogosultságuk.

Harmadszor, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel az ítélet 67. és 78–84. pontjában kimondta, hogy a vitatott szabályozás nem ellentétes az arányosság elvével.

____________