Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 8. jūlijā Jakov Ardalic u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 30. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās T-523/16 un T-542/16, Ardalic u.c./Padome

(Lieta C-518/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (pārstāvji: S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Parlaments

Prasījumi

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atcelt lēmumu no 2014. gada vairs nepiešķirt prasītājiem kompensāciju par ceļā pavadīto laiku un ikgadējiem ceļa izdevumiem;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji norāda, ka pārsūdzētajā spriedumā ir pieļautas vairākas tiesību kļūdas.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa, ierobežojot savu pārbaudes tiesā apjomu, kas tai ir jāveic “acīmredzamos” gadījumos, esot pieļāvusi tiesību kļūdu sprieduma 65. un 73. punktā.

Otrkārt, Vispārējā tiesa, nospriežot, ka prasītāji nav salīdzināmā situācijā ar to darbinieku situāciju, kuriem ir tika saglabāta kompensācija par ceļā pavadīto laiku un ikgadējiem ceļa izdevumiem, esot pieļāvusi tiesību kļūdu sprieduma 68.–71. punktā.

Treškārt, Vispārējā tiesa, sprieduma 67. un 78.–84. punktā nospriežot, ka strīdīgajā tiesiskajā regulējumā ir ievērots samērīguma princips, esot pieļāvusi tiesību kļūdu.

____________