Language of document :

Recurs introdus la 8 iulie 2019 de Jakov Ardalicși alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 30 aprilie 2019 în cauzele conexate T-523/16 și T-542/16, Ardalic și alții/Consiliul

(Cauza C-518/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurenți: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (reprezentanți: S. Orlandi, T. Martin, avocați)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European

Concluziile recurenților

anularea hotărârii atacate;

anularea deciziei de a nu mai acorda recurenţilor, începând cu anul 2014, concediul aferent duratei călătoriei şi rambursarea cheltuielilor de călătorie anuală;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenţii susţin că hotărârea atacată este afectată de mai multe erori de drept.

În primul rând, Tribunalul ar fi săvârşit o eroare de drept la punctele 65 şi 73 din hotărâre, întrucât a limitat întinderea controlului jurisdicţional pe care trebuie să îl exercite la cazurile „vădite”.

În al doilea rând, Tribunalul ar fi săvârşit o eroare de drept la punctele 68-71 din hotărâre, întrucât a statuat că recurenţii nu se aflau într-o situaţie comparabilă cu cea a agenţilor care au păstrat beneficiul concediului aferent duratei călătoriei şi al rambursării cheltuielilor de călătorie anuală.

În al treilea rând, Tribunalul ar fi săvârşit o eroare de drept întrucât a statuat, la punctele 67 şi 78-84 din hotărâre că reglementarea în litigiu nu încalcă principiul proporţionalităţii.

____________