Language of document :

Pritožba, ki so jo Jakov Ardalic in drugi vložili 8. julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 30. aprila 2019 v zadevi T-523/16 in T-542/16, Ardalic in drugi/Svet

(Zadeva C-518/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožniki: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (zastopnika: S. Orlandi, T. Martin, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropski parlament

Predlogi

Izpodbijana sodba naj se razveljavi;

sklep, da se pritožnikom od leta 2014 ne dodeli več nobenega potovalnega časa in nobenega letnega povračila za potne stroške, naj se razglasi za ničen;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki navajajo, da je v izpodbijani sodbi večkrat napačno uporabljeno pravo.

Prvič, Splošno sodišče naj bi v točkah 65 in 73 sodbe napačno uporabilo pravo s tem, da je sodni preizkus, ki ga mora opraviti, omejilo na „očitne“ primere.

Drugič, Splošno sodišče naj bi v točkah od 68 do 71 sodbe napačno uporabilo pravo s tem, da je presodilo, da pritožniki niso bili v primerljivem položaju z uslužbenci, ki so ohranili pravico do potovalnega časa in letnega povračila za potne stroške.

Tretjič, Splošno sodišče naj bi v točkah 67 in od 78 do 84 sodbe napačno uporabilo pravo s tem, da je presodilo, da se s sporno ureditvijo ne krši načela sorazmernosti.

____________