Language of document :

Жалба, подадена на 14 март 2019 г. от Petr Fryč срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 15 януари 2019 г. по дело T-513/18, Fryč/Комисия

(Дело C-230/19 P)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Petr Fryč (представител: Š. Oharková, lawyer)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 5 септември 2019 г. Съдът (осми състав) прие, че жалбата е явно неоснователна.

____________