Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. března 2019 Petrem Fryčem proti usnesení Tribunálu (sedmý senát) vydanému dne 15. ledna 2019 ve věci T-513/18, Fryč v. Komise

(Věc C-230/19 P)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Petr Fryč (zástupce: Š. Oharková, advokátka)

Další účastník řízení: Evropská komise

Usnesením ze dne 5. září 2019 Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl, že tento kasační opravný prostředek je zjevně neopodstatněný.

____________