Language of document :

Appel iværksat den 14. marts 2019 af Petr Fryč til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 15. januar 2019 i sag T-513/18, Fryč mod Kommissionen

(Sag C-230/19 P)

Processprog: tjekkisk

Parter

Appellant: Petr Fryč (ved advokátka Š. Oharková)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Domstolen (Ottende Afdeling) har ved kendelse af 5. september 2019 fastslået, at appellen er åbenbart ugrundet.

____________