Language of document :

Petr Fryči 14. märtsil 2019. esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-513/18: Fryč versus komisjon

(kohtuasi C-230/19 P)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Apellant: Petr Fryč (esindaja: advokaat Š. Oharková)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Kohus (kaheksas koda) tunnistas 5. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse ilmselgelt põhjendamatuks.

____________