Language of document :

Žalba koju je 14. ožujka 2019. podnio Petr Fryč protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 15. siječnja 2019. u predmetu T-513/18, Fryč protiv Komisije

(Predmet C-230/19 P)

Jezik postupka: češki

Stranke

Žalitelj: Petr Fryč (zastupnik: Š. Oharková, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Rješenjem od 5. rujna 2019. Sud (osmo vijeće) odlučio je da je žalba očito neosnovana.

____________