Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 14. martā iesniedza Petr Fryč par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 15. janvāra rīkojumu lietā T-513/18 Fryč/Komisija

(Lieta C-230/19 P)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Petr Fryč (pārstāve: Š. Oharková, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Ar 2019. gada 5. septembra rīkojumu Tiesa (astotā palāta) šo apelācijas sūdzību ir atzinusi par acīmredzami nepamatotu.

____________