Language of document :

Appell ippreżentat fl-14 ta’ Marzu 2019 minn Petr Fryč mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fil-15 ta’ Jannar 2019 fil-Kawża T-513/18, Fryč vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-230/19 P)

Lingwa tal-kawża: iċ-Ċek

Partijiet

Appellant: Petr Fryč (rappreżentant: Š. Oharková, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

B’digriet tal-5 ta’ Settembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) iddeċidiet li l-appell huwa manifestament infondat.

____________