Language of document :

Recurs introdus la 14 martie 2019 de Petr Fryč împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șaptea) din 15 ianuarie 2019 în cauza T-513/18, Fryč/Comisia

(Cauza C-230/19 P)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Recurent: Petr Fryč (reprezentant: Š. Oharková, avocată)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Prin Ordonanța din 5 septembrie 2019, Curtea (Camera a opta) a declarat recursul vădit nefondat.

____________