Language of document :

Odvolanie podané 14. marca 2019: Petr Fryč proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 15. januára 2019 vo veci T-513/18, Fryč/Komisia

(vec C-230/19 P)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Odvolateľ: Petr Fryč (v zastúpení: Š. Oharková, advokátka)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Uznesením z 5. septembra 2019 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že toto odvolanie je zjavne nedôvodné.

____________