Language of document :

Pritožba, ki jo je Petr Fryč vložil 14. marca 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 15. januarja 2019 v zadevi T-513/18, Fryč/Komisija

(Zadeva C-230/19 P)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Pritožnik: Petr Fryč (zastopnica: Š. Oharková, odvetnica)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 5. septembra 2019 razsodilo, da je ta pritožba očitno neutemeljena.

____________