Language of document :

Överklagande ingett den 14 mars 2019 av Petr Fryč av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 15 januari 2019 i mål T-513/18, Fryč mot kommissionen

(Mål C-230/19 P)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Klagande: Petr Fryč (ombud: Š. Oharková, lawyer)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

I beslut av den 5 september 2019 fastställde domstolen (åttonde avdelningen) att det är uppenbart att överklagandet är ogrundat.

____________