Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Stuttgart (Germania) la 19 iulie 2019 – Fussl Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH

(Cauza C-555/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Stuttgart

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Pârâtă: SevenOne Media GmbH

Întrebările preliminare

a)    Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2010/13/UE1

b)    principiul egalității de tratament prevăzut de dreptul Uniunii și

c)    dispozițiile articolului 56 TFUE privind libera prestare a serviciilor

trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții naționale care interzice difuzarea publicității în programele audiovizuale autorizate pentru întregul stat membru?

Prima întrebare trebuie apreciată în mod diferit dacă legislația națională permite reglementări în temeiul cărora difuzarea regională a publicității poate fi autorizată prin lege și, în acest caz, este necesară o autorizație administrativă suplimentară?

Prima întrebare trebuie apreciată în mod diferit dacă nu este utilizată efectiv posibilitatea autorizării publicității regionale prezentată în cea de a doua întrebare și, în consecință, publicitatea regională este interzisă permanent?

Articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat, luând în considerare articolul 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în special principiul pluralismului informației, în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea descrisă în prima, a doua și a treia întrebare?

____________

1     Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO 2010, L 95, p. 1).