Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 6 iunie 2019 – Ellmes Property Services Limited/SP

(Cauza C-433/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Ellmes Property Services Limited

Intimat: SP

Întrebările preliminare

Articolul 24 punctul 1 primul paragraf prima alternativă din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles I a) trebuie interpretat în sensul că acțiunile proprietarului unui apartament prin care urmărește să interzică unui alt proprietar de apartament să modifice, arbitrar și fără acordul celorlalți coproprietari, bunul său imobil au ca obiect exercitarea unui drept real?

Cu titlu subsidiar, în cazul în care se răspunde negativ la întrebarea anterioară:

Articolul 7 punctul 1 litera (a) din Regulamentul Bruxelles I a trebuie interpretat în sensul că acțiunile menționate la prima întrebare au ca obiect obligații contractuale care trebuie executate la locul în care este situat bunul?

____________

1     JO 2012, L 351, p. 1.