Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε η Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ισπανία) στις 13 Ιουνίου 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(Υπόθεση C-462/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενδιαφερόμενη λόγω επηρεασμού της: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Άλλοι μετέχοντες στη διαδικασία: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 101 ΣΛΕΕ να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι απαγορεύονται οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματιών και εκπροσώπων των εργαζομένων, ακόμη και υπό τη μορφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όταν οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν την ανάληψη των εργαζομένων που συνδέονται με τη Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP, ανώνυμη εταιρία διαχειρίσεως φορτοεκφορτωτών λιμένος) από τις επιχειρήσεις που αποχωρούν από αυτήν και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εν λόγω ανάληψη;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, πρέπει το άρθρο 101 ΣΛΕΕ να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αντιτίθεται σε διατάξεις του εσωτερικού δικαίου όπως αυτές της βασιλικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου 9/2019, στον βαθμό κατά τον οποίον αυτή αποτελεί έρεισμα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που επιβάλλουν συγκεκριμένο τρόπο αναλήψεως εργαζομένων ο οποίος βαίνει πέραν των εργασιακών ζητημάτων και επάγεται εναρμόνιση εμπορικών όρων;

Εάν γίνει δεκτό ότι οι εν λόγω διατάξεις αντίκεινται στο δίκαιο της Ένωσης, πρέπει η νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και τις εξ αυτής συνέπειες, όπως έχουν μεταξύ άλλων καθοριστεί με τις αποφάσεις Simmenthal1 και Fratelli Costanzo2 , να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι οργανισμός δημοσίου δικαίου όπως η Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, εθνική επιτροπή αγορών και ανταγωνισμού) οφείλει να μην εφαρμόσει τις αντικείμενες στο άρθρο 101 ΣΛΕΕ διατάξεις του εσωτερικού δικαίου;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, πρέπει το άρθρο 101 ΣΛΕΕ και ο κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης3 , καθώς και η υποχρέωση διασφαλίσεως της αποτελεσματικότητας των κανόνων της ΕΕ, να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι υποχρεώνουν μια διοικητική αρχή όπως η CNMC να επιβάλλει πρόστιμα και χρηματικές ποινές στις οντότητες που επιδεικνύουν συμπεριφορές όπως οι περιγραφόμενες;

____________

1 Απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 1976, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 Απόφαση της 22ας Ιουνίου 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 ΕΕ 2003, L 1, σ. 1.