Language of document :

A Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Spanyolország) által 2019. június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(C-462/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Az alapeljárás felei

Érdekelt fél, érintett fél minőségében eljárva: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Többi fél: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket, hogy tilosnak tekintendők a gazdasági szereplők és a munkavállalók képviselői között – akár kollektív szerződés elnevezéssel – létrejött megállapodások, ha rögzítik a SAGEP-hez [Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios, kikötői rakodómunkásokat igazgató részvénytársaság] tartozó munkavállalóknak a SAGEP-ből kiváló vállalkozások általi átvételét és e jogutódlás megvalósulásának módját?

Amennyiben az előző kérdésre igenlő válasz adandó, úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket, hogy azzal ellentétesek az olyan belső jogi rendelkezések, mint a 9/2019. sz. királyi rendelettörvényben foglaltak, amennyiben azon kollektív szerződések alapjául szolgálnak, amelyek a munkavállalók meghatározott módon történő olyan átvételét írják elő, amely túlmutat a munkajogi kérdéseken, és a kereskedelmi feltételek harmonizációját teremti meg?

Amennyiben megállapítható, hogy az említett jogszabályi rendelkezések ellentétesek az uniós joggal, úgy kell-e értelmezni a Bíróságnak az európai uniós jog elsőbbségére vonatkozó ítélkezési gyakorlatát és annak következményeit – amelyek többek között a Simmenthal1 és a Fratelli Costanzo ítéletben2 szerepelnek –, hogy az olyan közjogi szerv, mint a Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (nemzeti piac- és versenyfelügyeleti bizottság), köteles az EUMSZ 101. cikkel ellentétes belső jogi rendelkezések alkalmazását mellőzni?

Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket, valamint a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletet,3 továbbá az európai uniós szabályok tényleges érvényesülésének biztosítására irányuló kötelezettséget, hogy azok az olyan közigazgatási hatóságtól, mint a nemzeti piac- és versenyfelügyeleti bizottság, megkövetelik pénzbírságok és kényszerítő bírságok kiszabását azon jogalanyokkal szemben, amelyek a leírthoz hasonló magatartást tanúsítanak?

____________

1 1976. december 15-i Simmenthal ítélet (35/76, EU:C:1976:180).

2 1989. június 22-i Costanzo ítélet (103/88, EU:C:1989:256).

3 HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.