Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Španija) 13. junija 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(Zadeva C-462/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Stranke v postopku v glavni stvari

Zainteresirana stranka, ki jo postopek zadeva: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Druge stranke: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 101 PDEU razlagati tako, da se za prepovedane štejejo sporazumi med gospodarskimi subjekti in predstavniki delavcev, vključno s kolektivnimi pogodbami, kadar določajo, da bodo podjetja ob ločitvi od SAGEP prezaposlila delavce, povezane s SAGEP, in način izvedbe tega prezaposlitve?

2.    Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 101 PDEU razlagati tako, da nasprotuje določbam nacionalnega prava, kot so navedene v kraljevem odloku-zakonu 9/2019, v delu, v katerem so podlaga kolektivnih pogodb, ki nalagajo določeno vrsto prezaposlitve delavcev, ki presega zaposlitvene zadeve in usklajuje pogoje poslovanja?

3.    Če se ugotovi, da so navedene zakonske določbe v nasprotju s pravom Unije, ali je treba sodno prakso tega sodišča o primarnosti prava Unije in njenih posledicah, ki so med drugim zajete v sodbah Simmenthal1 in Fratelli Costanzo2 , razlagati tako, da oseba javnega prava, kot je Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (španska nacionalna komisija za trge in konkurenco) ne uporabi določb nacionalnega prava, ki so v nasprotju s členom 101 PDEU?

4.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 101 PDEU, Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe3 in obveznost zagotoviti učinkovitost predpisov Unije razlagati tako, da mora upravni organ, kot je Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, naložiti globe in periodične denarne kazni subjektom, ki ravnajo na opisani način?

____________

1 Sodba z dne 15. decembra 1976, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 Sodba z dne 22. junija 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205.