Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Iceland Foods Ltd срещу определението на Общия съд (втори състав), постановено на 14 декември 2018 г. по дело T-267/18 — Iceland Foods/EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Дело C-162/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Iceland Foods Ltd (представители: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, J. Hertzog, C. Hill и J. Warner, Solicitors)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 5 септември 2019 г. Съдът на Европейския съюз (шести състав) отхвърли жалбата като явно неоснователна и осъди Iceland Foods Ltd да понесе направените от него съдебни разноски.

____________